ΝΙΚΗΤΕΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
01/10/2017 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
14/10/2017 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
15/10/2017 ΚΑΡΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
04/11/2017 ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
12/11/2017 ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
01/10/2017 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
14/10/2017 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
15/10/2017 ΝΕΓΡΗ ΕΛΕΝΑ
04/11/2017 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12/11/2017 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ